کابر عزیر برای ارسال اسکن مدارک نیازمند فلش پلیر هستید در صورتیکه مرورگری بجر گوگل کروم استفاده می کنید از طریق لینک زیر اقدام به نصب فلش پلیر نمایید
دانلود و نصب فلش پلیر
و اگر از مرورگر گوگل کروم استفاده میکنید تنظیمات زیر را اعمال کنید
فعالسازی فلش پلیر در کروم